2155 Các sản phẩm
Hình ảnh Phần số Giá bán cổ phần Sản xuất Sự miêu tả
MCC95-16IO8B GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS THYRISTOR MODULE 1600V TO-240AA
MCC95-14IO8B GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR DUAL 1400V TO240AA
MCC72-18IO1B GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR DUAL 1800V TO240AA
VS-T90RIA10 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division SCR PHASE CONT 100V 90A D-55
MCC95-18IO8B GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR DUAL 1800V TO240AA
VW2X60-12IO1 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MODULE AC CTLR 2X60A 1200V V1-A
MCD72-18IO1B GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR/DIO 1800V TO-240AA
VS-P131 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division SCR BRIDGE 400V 25A PACE-PAK
VS-VSKL56/04 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE THYRISTOR 60A ADD-A-PAK
VCC105-12IO7 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR 1200V 105A ECOPAC2
VHF36-14IO5 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS RECT BRIDGE 1PH 1400V FO-F-A
MCMA140P1400TA GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR DUAL 14KV TO-240
VHFD37-16IO1 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS RECT BRIDGE 1PH 1600V V1A-PAK
VS-VSKV26/16 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE THYRISTOR 27A ADD-A-PAK
MCC4408I01B GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS THYRISTOR MODULE RECTIFIER
VS-VSKU26/10 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE THYRISTOR 27A ADD-A-PAK
VS-VSKU26/16 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE THYRISTOR 27A ADD-A-PAK
MCD72-08IO1B GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR/DIO 800V TO-240AA
VS-T90RIA60 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division SCR PHASE CONT 600V 90A D-55
VS-P124 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MOD BRIDGE DBLR 25A 1000V D-19
VCO132-16IO7 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR 1600V 130A ECOPAC2
VCO180-18IO7 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR 1800V 180A ECOPAC2
VS-VSKL56/08 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE THYRISTOR 60A ADD-A-PAK
VS-P132 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division SCR BRIDGE 600V 25A PACE-PAK
MCC95-14IO1B GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR DUAL 1400V TO240AA
VS-VSKL26/12 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE THYRISTOR 27A ADD-A-PAK
MCMA140P1200TA GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR DUAL 12KV TO-240
MCC72-14IO1B GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR DUAL 1400V TO240AA
VS-T50RIA120S90 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE T-MODULE 1200V 50A D-55
VHFD16-12IO1 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS RECT BRIDGE 1PH 1200V V1A-PAK
VS-VSKV26/12 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE THYRISTOR 27A ADD-A-PAK
VS-VSKL56/06 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE THYRISTOR 60A ADD-A-PAK
VS-VSKV56/04 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE THYRISTOR 60A ADD-A-PAK
VS-P101 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MOD BRIDGE CC 25A 400V D-19
VS-T90RIA100 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division SCR PHASE CONT 1000V 90A D-55
MCC56-18IO8B GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR DUAL 1800V TO240AA
MCC72-08IO1B GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR DUAL 800V TO-240AA
MLO230-14IO7 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MODULE AC CONTROL 1400V ECO-PAC2
MCD72-18IO8B GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR/DIO 1800V TO-240AA
VS-VSKH41/08 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE THYRISTOR 45A ADD-A-PAK
B553-2 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Crydom Co. MOD DIODE SCR 25A 280VAC ISO QC
VS-VSKH26/16 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE THYRISTOR 27A ADD-A-PAK
VS-T70RIA120S90 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE T-MODULE 1200V 70A D-55
B511-2 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Crydom Co. MOD DIODE SCR 25A 120VAC ISO QC
VW2X60-14IO1 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS AC CONTROLL MODULE 1400V 60A
MCD72-16IO8B GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR/DIO 1600V TO-240AA
MCD72-12IO1B GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MOD THYRISTOR/DIO 1200V TO-240AA
VS-VSKL41/08 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE THYRISTOR 45A ADD-A-PAK
VS-VSKV26/10 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE THYRISTOR 27A ADD-A-PAK
MMO230-12IO7 GET QUOTE
8890
Tàu ngày hôm nay + giao hàng miễn phí qua đêm
IXYS MODULE AC CONTROL 1200V ECO-PAC2
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10